Obniżenie podatku i zmiany budżetowe

Kilkoma ważnymi kwestiami finansowymi zajmowali się radni na ostatniej sesji Rady Gminy Lubin. Zdecydowano o obniżeniu wysokości stawek podatku od środków transportowych i dokonano kilku zmian w tegorocznym budżecie gminy. Pojawiły się także nowe inwestycje w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku, po raz pierwszy od roku 2015, radni przegłosowali podwyżki stawek podatku od środków transportowych. Dotyczą one samochód ciężarowych, ciągników i przyczep. W ciągu ostatnich tygodni, do wójta docierały jednak sygnały od mieszkańców, którzy uznawali, że podwyżka jest zbyt wysoka. Przeanalizowano tę kwestię dokładnie raz jeszcze i wójt zaproponował radnym nowe stawki podatków. Ta decyzja ma zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną Gminy Lubin, bowiem w dużej większości dotyczy przedsiębiorców i radni przyjęli nowe stawki.  W praktyce oznacza to zmniejszenie planowanych tegorocznych przychodów z tego tytułu z 450 do 360 tysięcy złotych.

Przegłosowane zmiany w  tegorocznym budżecie polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę ponad 2 mln 159 tysięcy złotych. Ten wzrost wynika głównie ze zwiększenia planu dochodów z podatku od nieruchomości łącznie o 1,6 mln oraz odsetek od nieterminowych płatności. W wydatkach zdecydowano się przeznaczyć  dodatkowe prawie 270 tysięcy na bieżące utrzymanie dróg, ponad 440 tysięcy pochłonie wzrost cen energii elektrycznej oraz ponad 900 tysięcy będzie przekazane na rozliczenia z miastem wynikające z porozumienia dotyczącego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w miejskich placówkach. Dodatkowe pieniądze będą przeznaczone także na remont piwnicy w budynku Urzędu Gminy w Lubinie, gdzie powstanie archiwum oraz rozwój e-administracji, która ułatwi załatwianie urzędowych spraw.

Zmiany w WPF mają bezpośredni związek ze zmianami w tegorocznym budżecie gminy. Pojawiły się jednak nowe przedsięwzięcia planowane na najbliższe lata, a są nimi: budowa przedszkola w Osieku, rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie oraz budowa przepompowni i tranzytowo tych sieci kanalizacji sanitarnej w Chróstniku.

(SR)