Obchody Światowego Dnia Wody w Gminnym Przedszkolu

DSC05748Woda jest życiodajnym płynem, składnikiem niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich organizmów na kuli ziemskiej. 22 marca był idealnym dniem dla przypomnienia wszystkim o potrzebie dbania o wodę, w tym dniu bowiem odbywa się Światowy Dzień Wody.

Nasze placówki od początku roku szkolnego zaangażowane są w działania proekologiczne i prozdrowotne, w szczególności te związane ze znaczeniem wody dla życia człowieka i wynikającej z tego potrzeby jej oszczędzania. Od początku roku realizujemy projekt edukacyjny „Mamo, tato wolę wodę”, który przyczynia się do wyrabiania nawyku picia wody oraz poszerza zasób wiedzy dzieci na temat obiegu wody w przyrodzie, jej znaczenia dla każdego z nas oraz potrzeby dbania i oszczędzania wody.

Biorąc udział w projekcie edukacyjnym „Mamo, tato wolę wodę” w obu placówkach cyklicznie realizowane są różne tematy związane z nadrzędnym celem projektu, czyli promowaniem picia wody, jako niezbędnego składnika zrównoważonej diety. Jednak 22 marca, aby głębiej podkreślić Światowy Dzień Wody, w przedszkolu odbyły się warsztaty pod kierunkiem nauczycielki L. Wolskiej pt. „Woda potrzebna nie tylko do picia, bez niej nie byłoby życia.” W czasie tych zajęć dzieci miały możliwość obcowania, doświadczania i zabawy z wodą: poznały jej właściwości za pomocą rożnych zmysłów: smaku, węchu, wzroku, dotyku. Uczestniczyły w różnych doświadczeniach i zabawach badawczych, m.in. poznały zjawisko krystalizacji, uczestniczyły w zabawie polegającej na przelewaniu kolorowej wody, tym samym poznały pojemność naczyń o rożnych kształtach. Dzieci same za pomocą folii malarskiej „tworzyły” własne morze (wg metody aktywnego sluchania B. Straus). Jednak największym zainteresowaniem cieszyła się „wodna harfa.” Dzieci z wielkim zainteresowaniem obserwowały i słuchały jakie dźwięki wydaje puste lub napełnione naczynie z wodą, same próbowały tworzyć muzykę.

Warsztaty przyniosły wszystkim dużo radości, spowodowanej praktycznym działaniem. Dzieci były bardzo zaangażowane i aktywne. Podczas zajęć nie było miejsca na nudę.

Podczas obchodów Światowego Dnia Wody oprócz zabawy i doświadczeń z naszym życiodajnym płynem, dzieci poszerzyły wiedzę o niezmiernie ważną problematykę, jaką jest brak dostępności wody w różnych zakątkach świata. Dzięki zobrazowaniu, jak trudną sytuację mają dzieci w dalekich krajach, ponieważ nie mają możliwości napicia się wody, czy wzięcia ciepłej kąpieli w pachnącej pianie, nasze przedszkolaki obiecały, że już zawsze będą oszczędzały wodę oraz przypomną o tym swoim rodzicom.

Mamy nadzieję, że tak będzie, jedno można rzec na pewno: to był bardzo pouczający dla wszystkich dzień.

Marta Heksel