Obchody Dnia Zwycięstwa

Z okazji przypadającego dziś święta, które upamiętnia zakończenie II wojny światowej w Europie, pod pomnikiem w Siedlcach  uroczyście zapalono znicze i złożono wieńce. – To wzruszające, że tak licznie obchodzimy Dzień Zwycięstwa i składamy hołd tym, którzy zginęli w obronie naszej wolności – mówił do zgromadzonych Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin.

Oprócz uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlcach w uroczystości wzięli udział urzędnicy z wójtem gminy na czele, parafianie oraz przedstawiciele sołectw Czerniec i Siedlce. Co roku, właśnie w Siedlcach gdzie jest symboliczna „Zbiorowa mogiła zmarłych żołnierzy polskich II wojny światowej z kampanii wrześniowej”, składane są wieńce i zebrani modlą się w intencji ofiar wojennych. To wspaniałe lekcje patriotyzmu.

– Należy pamiętać o tragicznych wydarzeniach nie po to by rozdrapywać rany, ale wynosić z nich naukę i doświadczenie. Wolność Ojczyzny nie jest nam dana na zawsze, trzeba się o nią troszczyć i zabiegać. Módlmy się więc w intencji tych, którzy oddali życie za naszą wolność – mówił ks. Tadeusz Żurek proboszcz parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Siedlcach.

– Zebraliśmy się tu tak licznie, żeby oddać cześć i podziękować naszym przodkom. Dziękuję Wam za kultywowanie ich pamięci – mówił Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin. – Powtórzę za słowami Papieża Franciszka: Niech wysiłek i krew ofiar II wojny światowej służy krzewieniu idei pokoju.

Pod zbiorową mogiłą uroczyście, w asyście pocztu sztandarowego szkoły w Siedlcach, złożono wieńce i wiązanki kwiatów.

(SR)