Obchody Dnia Patrona w Szkole Podstawowej w Raszówce

20160429_100237Tuż przed majowymi świętami, w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce odbyły się obchody Dnia Patrona. Była to już druga rocznica nadania imienia szkole. Społeczność uczniowska – dumna z imienia Orła Białego, który jest również godłem państwa polskiego i wszystkich Polaków – uczciła także 1050 rocznicę chrztu Polski.

Uroczystość miała miejsce w sali gimnastycznej, która na ten czas zmieniła się w salę widowiskową dzięki dekoracjom wyczarowanym przez panie Iwonę Niemiec, Beatę Pytlik
i Małgorzatę Ryś.

Obchody rozpoczął polonez przygotowany przez panią Marzenę Barską. Zachwyt budzili uczniowie, którzy ubrani w piękne stroje nawiązujące do epoki romantyzmu, bezbłędnie
i z wdziękiem wykonywali skomplikowane figury taneczne. Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru niemałe wzruszenie wzbudził hymn narodowy, który najgłośniej zaśpiewały nasze przedszkolaki z Wiercienia. Znały wszystkie cztery zwrotki pieśni!

Następnie przemawiała Pani Dyrektor Lucyna Szudrowicz. Po powitaniu przybyłych gości przypomniała zebranym o najważniejszych wydarzeniach z historii państwa polskiego i jak ważny dla nas Polaków jest Orzeł Biały i chrzest. Podkreśliła również patriotyzm bijący z szacunku dla flagi i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W podobnym tonie przemawiała także Pani Barbara Tórz – kierownik  Referatu Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia w Gminie Lubin.

Po wyprowadzeniu sztandaru, konferansjerzy – Andżelika Radulewicz i Mateusz Łukasiewicz – zaprosili wszystkich do obejrzenia artystycznej części uroczystości.

Uczniowie klas piątych, pod kierownictwem pani Marty Madejskiej, w skrócie przedstawili historię Polski, tak jak odbiera ją współczesna młodzież – nieco zdziwiona dziejami swojego państwa
i zaskoczona wielkimi wydarzeniami, w których brali udział ich przodkowie. Dialogi przepletli wierszami i pieśniami patriotycznymi obrazującymi uczucia narodowe Polaków. Część patriotyczną uroczystości zakończył występ wokalny harcerzy i zuchów, z którymi w szkole w Raszówce pracują druhny: Małgorzata Czaja i  Lucyna Wolska.

Następnie konferansjerzy zapowiedzieli występ Teatru Trzydziestu Aktorów, którzy przygotowali spektakl pod tytułem Flexi – gwiazda z NETU, w reżyserii pani Agaty Szczytyńskiej. Publiczność, śledząc losy bohaterów, dzięki świetnej grze młodych aktorów,  przeżywała wraz
z postaciami ich niepewność, radości i smutki. Sztuka, obok świetnej zabawy i znakomitego aktorstwa, niosła także ostrzeżenie przed niefrasobliwym korzystaniem z portali  społecznościowych. To bardzo ważny problem, z którym boryka się obecnie młody człowiek.

Owacjami nagrodzono także popisy uczniów uczęszczających na zajęcia koła muzycznego, które prowadzi pan Piotr Widz. Wokalnie popisywali się: Piotr Pączkowski, Natalia Oknińska i Dorota Sobuś. Całości dopełnił występ flecistów, którzy zakończyli  popisy uczniów pięknym wykonaniem finałowej kantaty z IX symfonii  Ludwiga van Beethovena, popularnie nazywanej Odą do radości.

Głośny zachwyt całej społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Raszówce wzbudzili goście, którzy na zakończenie uroczystości zasypali uczniów słodkościami
i pochwałami.

Marta Madejska