O współpracy w rozmowie z wicemarszałkiem województwa

Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin spotkał się z Grzegorzem Macko wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego. Rozmawiano o dotychczasowej współpracy i m.in. wsparciu województwa w poprawę jakości gruntów rolnych.

Wicemarszałek Grzegorz Macko podczas wizyty w Zagłębiu Miedziowym odbył kilka spotkań, w tym odwiedził Urząd Gminy Lubin i rozmawiał z Tadeuszem Kielanem, szefem naszego samorządu. Tematem były możliwości współpracy obu samorządów. Wicemarszałek jest odpowiedzialny za gospodarkę, środowisko, obszary wiejskie i zasoby naturalne regionu i jak mówi jego celem jest równomierny rozwój Dolnego Śląska. W ostatnich tygodniach Gmina Lubin otrzymała dodatkowe, prawie 100 tysięcy złotych na remont drogi w Pieszkowie prowadzącej  do gruntów rolnych.  Powstanie za to półkilometrowy asfaltowy odcinek, jest to dotacja z programu  na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. Gmina składała jeszcze dwa inne wnioski, jednak nie otrzymały one w tym roku dofinansowania.

(SR)