O naszą gminę dbamy i ją sami sprzątamy!

plakat-akcja-ekologicznejPięć sołectw Gminy Lubin włączyło się dotychczas do trwającej od połowy lipca akcji ekologicznej pod hasłem „O naszą gminę dbamy i ją sami sprzątamy”. Akcja potrwa do dnia 15.10.2016. Zapraszamy do udziału kolejne miejscowości!

Celem  akcji  jest zachęcenie mieszkańców do posprzątania zalegających w wielu miejscach na terenie gminy odpadów. Inicjatorem przedsięwzięcia jest wójt Tadeusz Kielan.

– Wierzę, że zainteresujemy tą inicjatywą naszych mieszkańców, bo bez ich zaangażowania akcja się nie powiedzie. Mamy nadzieję, że wkrótce przyłączą się kolejne sołectwa i będziemy jedną z najczyściejszych gmin w Polsce. Chcemy by akcja odbywała się cyklicznie – mówi szef gminnego samorządu.

W ramach akcji Gmina zapewnia: worki na odpady, rękawice foliowe, odbiór zebranych odpadów, materiały aktywujące mieszkańców do wzięcia udziału w akcji (ekogadżety) oraz cenne nagrody, do których należy m.in. wyjazd integracyjny dla najbardziej zaangażowanego sołectwa.

Akcja wpisuje się również w trwającą w dniach 16-17 września „Akcję sprzątania świata 2016” . Mogą wziąć w niej udział zarówno mieszkańcy gminy Lubin jak i placówki oświatowe.

Najbliższe „Sprzątanie Gminy” odbędzie się 24.09.2016 w miejscowości Dąbrowa Górna.

Szczegóły akcji w Regulaminie: regulamin-akcji-ekologicznej