O naszą gminę dbamy i ją sami sprzątamy 2019

Ruszyła kolejna akcje ekologiczna pod hasłem ”O naszą Gminę dbamy i ją sami sprzątamy 2019”. Sprzątanie gminy potrwa do końca października. Korzyści będzie wiele, bowiem oprócz czystego sąsiedztwa, grupy które się zgłoszą do akcji, mogą wygrać atrakcyjne nagrody. Całą logistykę niezbędną do zebrania śmieci i ich późniejszego odbioru, zapewnia Gmina Lubin.

Celem akcji jest przede wszystkim uprzątnięcie odpadów zgromadzonych na terenach stanowiących własność Gminy Lubin, np. Z rowów, dróg gminnych, placów zabaw, miejsc spotkań sołeckich, parków, terenów zieleni itp. Takie wspólne działania mieszkańców pomogą dodatkowo wzmocnić odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród mieszkańców i będą kształtować postawy proekologicznych wśród dzieci i młodzieży naszej gminy.

Biuro akcji znajduje się w Urzędzie Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I nr 3, pok. nr 7-8. Organizator zapewnia uczestnikom akcji worki na odpady, rękawice ochronne oraz odbiór zebranych odpadów. Uczestnicy mogą brać udział w akcji w kilkuosobowych grupach, w których minimum jedna osoba jest pełnoletnia. Dodatkowo każde sołectwo zobowiązane jest do wyznaczenia osoby koordynującej akcją ekologiczną.

Jednocześnie każde sołectwo Gminy Lubin oraz instytucja biorąca udział w akcji, może zgłosić swój udział w konkursie ekologicznym.  W ramach konkursu ocenie będą podlegały następujące kryteria: ilość zebranych odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca sołectwa, praca konkursowa związana z przeprowadzoną w sołectwie akcją (np. plakat, praca plastyczna, informacja
z przebiegu akcji wraz z krótkim jej opisem) oraz  największa ilość zebranych odpadów w ramach akcji ekologicznej.

Poniżej publikujemy regulamin akcji, który jest dostępny także w Urzędzie Gminy Lubin. Szczegóły można także uzyskać pod numerem telefonu 76 8403 126.

(SR)

Regulamin akcji ekologicznej 2019