Nowy Zarząd OSP w Niemstowie

IMG_2590Po Księginicach i Zimnej Wodzie – Niemstów był kolejną już jednostką OSP Gminy Lubin, w której odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na nową pięcioletnią kadencję powołano dotychczasowego prezesa Marka Maśleja, które pełni jednocześnie funkcję komendanta Gminnego OSP Gminy Lubin, a funkcję wiceprezesa i naczelnika nadal pełnić będzie Tomasz Noga. Absolutorium ustępującym władzom udzielone zostało jednogłośnie.

W składzie zarządu OSP Niemstów ponownie znaleźli się Dawid Żołędziewski (wiceprezes) i Jan Baran (skarbnik). Nowymi członkami są Tomasz Kostanowicz (sekretarz) oraz Kamil Forościej (zastępca naczelnika).

Zmieniony został skład komisji rewizyjnej, z poprzedniego rozdania pozostał w niej Kazimierz Pietkowski, a nowymi członkami są Krzysztof Czeleń (przewodniczący) i Mateusz Dec (członek).

Wybrano także delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP. Będą nimi Marek Maślej, Tomasz Noga, Zbigniew Gonet i Jan Noga. Przedstawicielami OSP Niemstów do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP zostali Marek Maślej i Tomasz Noga.

Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie w 2015 r. liczyła 44 członków, 43 czynnych i jednego honorowego, na ostatnim zebraniu przyjętych zostało dwóch nowych druhów.

OSP w Niemstowie w minionym roku uczestniczyła w 49 akcjach, 28 razy wyjeżdżała do pożarów w tym dziesięciokrotnie poza teren gminy i tyle samo poza teren powiatu. Dwudziestokrotnie likwidowane były lokalne zagrożenia, odnotowano jeden fałszywy alarm.

Jednostka w Niemstowie należy do najprężniej działających OSP w gminie i powiecie lubińskim. Na Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w 2015 r. zajęła drugie miejsce, a pierwsze miejsce wywalczyła na szczeblu powiatowym.

We wrześniu ubiegłego roku jednostka w Niemstowie powiększyła swój stan posiadania o nowe auto, wymieniając 31 – letniego Jelcza na Volvo, które dotychczas służyło Jednostce Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM. Samochód przekazany został przez fundację „Polska Miedź”.

Podziękowania za dotychczasową służbę złożyli strażakom wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, przewodniczący Rady Gminy Lubin Norbert Grabowski, Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Lubinie Henryk Duszeńko, radny Gminy Lubin Andrzej Olek, sołtys Niemstowa Józef Kostanowicz oraz Grzegorz Obara, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP.

Strażacy z Niemstowa podziękowali z kolei druhowi Edwardowi Okrasie, wieloletniemu Komendantowi Gminnemu OSP Gminy Lubin, który odchodzi ze służby.

(MG)