Nowy termin składania deklaracji podatkowych!

Urząd Gminy w Lubinie informuje, że do końca marca 2016 r. wydłużony zostaje okres składania nowych deklaracji podatkowych, wynikających z przeprowadzonej Modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków na terenie Gminy Lubin. W mocy pozostaje decyzja o przedłużeniu godzin urzędowania Referatu Podatków i Opłat lokalnych Urzędu Gminy, który w poniedziałki, środy i piątki pracować będzie do godz. 16.30.

Obowiązek złożenie nowej informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dotyczy 90 proc. mieszkańców Gminy Lubin. Wynika on z modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Lubin, przeprowadzonej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, Starostą Lubińskim a wykonawcą geodezyjnym firmą Gispro ze Szczecina.

W celu sprawdzenia czy dana nieruchomość objęta została zmianami w ewidencji gruntów i budynków wystarczy zadzwonić do referatu podatków i opłat lokalnych Urzędu Gminy w Lubinie. Urzędnicy udzielają informacji w tej sprawie pod numerami telefonów: (76) 840-31-09 oraz (76) 840-31-62.

Jeśli zmiany nastąpiły, należy zgłosić się do urzędu i wypełnić deklarację:

Wszelkie informacje na temat sposobu wypełnienia wskazanego wyżej formularza udzielać będą pracownicy referatu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6, I piętro, pok. nr 8/9.

Aktualny stan użytkowana swojej nieruchomości można sprawdzić za pomocą Portalu Mapowego WebEwid, dostępnego pod adresem https://lubinski.webewid.pl.