Nowy teren rekreacyjny w Osieku

Dobiega końca realizacja zadania pod nazwą ”Zagospodarowanie zabytkowego terenu pocmentarnego w Osieku w kierunku parkowym” współfinansowanego przez Fundację KGHM Polska Miedź. Obszar starego zabytkowego cmentarza ewangelicko – augsburskiego, dotychczas mocno zniszczonego i nie eksploatowanego od wielu lat, zyskuje nowe przeznaczenie.

W Osieku powstaje ogólnodostępny park – przestrzeń atrakcyjna pod względem rekreacyjno–turystycznym  i reprezentacyjnym. Poprawiony zostaje w znacznym stopniu układ funkcjonalno-przestrzenny terenu z jego gruntownym uporządkowaniem, wykonanymi traktami komunikacyjnymi, ogrodzeniem, elementami małej architektury. Zadbano również o istniejący cenny starodrzew.

Pozostałości po dawnych nagrobkach i grobowcach zostały zabezpieczone i w najbliższej przyszłości będą wypełniały utworzone na terenie parku lapidarium.  Wydobyte natomiast podczas prac ekshumacyjnych szczątki ludzkie poddane zostały procesowi kremacji i będą uroczyście pochowane na cmentarzu gminnym w Zimnej Wodzie. Realizacja zadania, była pozytywnie zaopiniowana przez Kościół Ewangelicko – Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej i pozostaje pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

(DP)