NOWY-STARY ZARZĄD OSP W CZERŃCU

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W kolejnej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Lubin odbyło się walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze. Druhowie OSP z Czerńca spotkali się w świetlicy wiejskiej aby dopełnić formalności. Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia odznaczeń „Za Wysługę Lat” przez Prezesa Zarządu Gminnego OSP Grzegorza Obarę, a następnie wybrano zarząd OSP Czerniec w skład, którego weszli:

Prezes- Jan Pietruszka

Naczelnik- Michał Chudy

Zastępca naczelnika- Marek Garbaczewski

Skarbnik- Grzegorz Duda

Skład Komisji Rewizyjnej pozostał niezmieniony: Krzysztof Więcław (przewodniczący), Rafał Pawelec (wiceprzewodniczący), oraz Sławomir Tomczyk. Absolutorium zarządowi zostało udzielone jednogłośnie.

OSP Czerniec liczy 28 druhów oraz 1 druha honorowego. OSP Czerniec jest jednostką nieposiadającą wozu strażackiego, więc druhowie poświęcają się głównie działalności społecznej i edukacyjnej. Wraz z sołectwem organizują wiele imprez dla dzieci i mieszkańców Czerńca i okolic.

Za służbę druhom podziękował wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, Prezes Zarządu Gminnego OSP dh Grzegorz Obara, W-ce Prezes Zarządu Gminnego OSP, dh Edward Okrasa, Komendant Gminnego OSP, dh Marek Maślej, Komendant Straży Powiatowej PSP, dh Marek Kamiński oraz sołtys Renata Jężak.

W imieniu OSP Czerniec, przybyłym gościom, w bardzo ciepłych słowach podziękował za przybycie i wsparcie jakie otrzymała jednostka dh Krzysztof Więcław.

Druhowie wyróżnienie odznaczeniem „Za Wysługę Lat”:

35 lat dh Edward Szuszkiewicz

25 lat dh Krzysztof Więcław

25 lat dh Paweł Pietruszka

25 lat dh Ryszard Chudy

20 lat dh Robert Szwed

20 lat dh Janusz Rozmus

15 lat dh Andrzej Łępicki

5 lat dh Jarosław Siwiec

5 lat dh Rafał Pawelec

(AI)