Nowy sprzęt medyczny dla OSP

Defibrylator i zestaw ratownictwa medycznego udało się zakupić Gminie Lubin w ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości, która sfinansowała 99% kosztów tego sprzętu. Trafi on do jednostki w Krzeczynie Wielkim i Gorzycy.

Ministerstwo Sprawiedliwości dokonywało podziało pieniędzy z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Gmina Lubin wnioskowała o wsparcie pięciu jednostek nowym sprzętem, udało się jednak pozyskać dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeczynie Wielkim oraz OSP w Gorzycy.

Pierwsza z jednostek otrzyma defibrylator AED Lifeline, druga zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 w torbie z deską ortopedyczną, kompletem szyn Kramera oraz opatrunkami Water Jet. Ten sprzęt medyczny kosztował prawie 10 tysięcy złotych. Jest już zakupiony i w najbliższym czasie trafi do naszych jednostek gdzie będzie wspierał naszych ochotników w ratowaniu ludzkiego życia.

(SR)