Nowy projekt w gminnych podstawówkach

Na początku bieżącego roku Gmina Lubin złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin” ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt planowany jest do realizacji w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r. w gminnych szkołach podstawowych, tj. w SP w Niemstowie w tym szkole filialnej w Osieku, SP w Krzeczynie Wielkim, SP w Siedlcach i SP w Raszówce.

Do projektu, w ramach którego realizowane będą zajęcia: rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zaproszonych zostanie 270 dzieci.

Ponadto grupa 35 nauczycieli zostanie przeszkolona w zakresie wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych oraz przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ponadto, w ramach projektu, planuje się wyposażyć szkoły w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć oraz uzupełnić wyposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej.

Koszt realizacji projektu to około 500 tysięcy złotych, przy czym zaledwie około 5 % tej kwoty to środki własne, a pozostałe 95 % – to dofinansowane, w tym z Unii Europejskiej w kwocie ponad 430 tysięcy złotych.

Obecnie wniosek podlega ocenie merytorycznej. Niebawem dowiemy się, czy Gmina Lubin otrzyma dofinansowanie i czy we wrześniu br. będzie mogła przystąpić do realizacji zaplanowanych działań.