Nowy ołtarz i nowy rozdział w historii Osieka

To była wyjątkowa Eucharystia, która na długo zapisze się w pamięci jej uczestników. Duchowy wymiar, ale i estetyka uroczystości wywołały wzruszenie i radość, skłoniły do zadumy oraz napełniły serca optymizmem. Słowa homilii wygłoszonej przez Prowincjała Wrocławskiej Inspektorii Salezjanów Księdza Jarosław Pizonia długo wybrzmiewać będą w świadomości wiernych, których liczne grono zgromadziło to niecodzienne wydarzenie.

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej w Osieku była okazją do poświęcenia ołtarza, który po pięciu wiekach – w formie wiernej kopii – powrócił do miejscowego Kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla. Oryginał XV-wiecznego „Tryptyku Świętych Dziewic” znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ale forma odtworzonego obrazu nie ustępuje pierwowzorowi.

Wszystko to za sprawą księdza proboszcza Wojciecha Skowrona oraz społeczności Osieka, którzy wykazali się wielkim zaangażowaniem, poświęceniem i uporem w realizacji postawionego sobie, wyjątkowo trudnego, celu.

Zwieńczeniem ich żmudnej, wielomiesięcznej pracy było odsłonięcie i poświęcenie ołtarza, który bez wątpienia należeć będzie do najważniejszych elementów sakralnego dziedzictwa naszego regionu.

Mszę Świętą, odprawioną w miejscowej świetlicy, celebrowało czterech kapłanów z Księdzem Inspektorem Jarosławem Pizoniem oraz Księdzem Proboszczem Wojciechem Skowronem na czele.

W wygłoszonej homilii nie zabrakło nawiązania do bohatera uroczystości – nowego osieckiego symbolu, jakim bez wątpienia stanie się tryptykowy ołtarz.

– Ołtarz to miejsce ofiary i kultu religijnego. W różnych tradycjach zawsze pojawiał się jako symbol składania ofiary, ale także jedności człowieka z Bogiem. To jest to miejsce, które łączy niebo z ziemią. I dlatego mówi się, że tam, gdzie jest ołtarz, jest centrum świata. Przez ołtarz przechodzi oś łącząca człowieka z Bogiem, moje serce z bijącym sercem Boga – mówił podczas Eucharystii Ksiądz Inspektor Jarosław Pizoń.

Kapłan w swoim kazaniu przytoczył przykłady rozmaitych biblijnych ołtarzy z tymi najważniejszymi – Ołtarzem Ostatniej Wieczerzy czyli stołem przy którym zasiadł Jezus ze swoimi Apostołami oraz Ołtarzem Krzyża, który Jezus Chrystus wziął na swoje barki.

– Od tego czasu powstawały rozmaite ołtarze: drewniane i kamienne, w cudownych świątyniach, w małych kapliczkach, w przepięknych bazylikach i katedrach  i w takich pięknych kościołach, jak ten w Osieku. Dziś chcemy dziękować Bogu za cudowną i pięknie przygotowaną kopię obrazu Świętych Dziewic, prezentującą rozmowę Maryi z męczennicami. Także ten ołtarz powstał ze względu na Jezusa, Eucharystię i wspólnotę, która zbiera się przy nim, by tak, jak pierwsi chrześcijanie łamać chleb, podnosić kielich i pić Krew Pańską. Jeśli ktoś spożywa ten chleb będzie żył, nawet jeśli zamknie oczy i odejdzie z tego świata będzie żył, tak jak święte z tego ołtarza i jak cały poczet, cały orszak Baranków – będzie żył bo Jezus żyje – mówił w homilii Prowincjał Wrocławskiej Inspektorii Salezjanów.

Po uroczystej Eucharystii wierni przeszli w procesji do Kościoła Chrystusa Króla, gdzie znajdowała się ostatnia z czterech stacji  – „Tryptyk Świętych Dziewic”.

Spotkanie przy Ołtarzu było okazją do podziękowań, życzeń i poświęcenia kopii Tryptyku.

Obecny na uroczystościach wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan wyraził swoją wdzięczność ze tę wyjątkową inicjatywę.

– Słowa podziękowania kieruję do Czcigodnego Księdza Proboszcza i wiernym Parafii p.w. Chrystusa Króla w Osieku. Dzięki Państwa inicjatywie wielu z nas ma możliwość poznania tego wyjątkowo cennego sakralnego zabytku. Tryptyk Świętych Dziewic na co dzień znajduje się w Zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ale pochodzi stąd, z Osieka i nierozerwalnie związany jest z historią zarówno Kościoła, miejscowości jak i naszego regionu. Teraz  w formie jego wiernej kopii powraca do miejsca, w którym został stworzony. Będą mogli się nim cieszyć wierni parafii w Osieku, ale – mam nadzieję – zechcą go obejrzeć także pozostali mieszkańcy naszej gminy. Stanowi on niezmiernie istotny element historycznej i duchowej spuścizny, ale przede wszystkim dowodzi o Państwa identyfikacji i przywiązaniu do miejsca, w którym żyjecie i wychowujecie kolejne pokolenia w duchu chrześcijańskiej tradycji. Niech ta wyjątkowa pamiątka pozostanie dla następnych pokoleń widocznym świadectwem naszej miłości do Boga, niech stanowi zaproszenie do modlitwy, niech będzie znakiem wiary, miejscem zadumy i przyczyni się do głębszego poznania Boga i świata oraz do promocji wartości chrześcijańskich we współczesnym społeczeństwie – mówił podczas uroczystości Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

W uroczystej Eucharystii, procesji i poświęceniu ołtarza uczestniczyli także ksiądz Kazimierz Pracownik, były proboszcz parafii w Osieku, przewodnicząca Rady Powiatu Lubińskiego Jadwiga Musiał, radna Gminy Lubin Zofia Marcinkiewicz, a także rzesze wiernych z Osieka. Wyjątkowości wydarzeniu nadał fakt uczestnictwa w nim dzieci, które w tym roku w Osieku przystąpiły do I Komunii Świętej.

(MG)