Nowy numer Wiadomości Gminnych Gminy Lubin

Konkursy, inwestycje, wielkanocne tradycje i sprawozdawcze spotkania zdominowały najnowszy numer Wiadomości Gminnych Gminy Lubin. Lada dzień ten numer powinien trafić do skrzynek pocztowych większości mieszkańców. Gorąco zachęcamy do lektury!

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych poświęciliśmy sporo miejsca na zrelacjonowanie jubileuszowego gminnego konkursu kulinarnego „Tradycje Wielkanocne` 2018”. Prezentujemy także wyniki dwóch świątecznych konkursów na najpiękniejszą kartkę wielkanocną i pisankę.

W tym numerze jest sporo także o inwestycjach zarówno gminnych, realizowanych wspólnie z powiatem, jak i rządowych, czyli finiszującej budowie drogi S3 na odcinku Lubin-Legnica. Relacjonujemy też cztery ostatnie zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubin.

Przypominamy także mieszkańcom o konieczności zawarcia umów na dostawę wody i odbiór ścieków z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, który jest prawnym następcą Gminnego Zakładu Usług Komunalnych. Oprócz tego w Wiadomościach jest wiele innych ważnych informacji urzędowych oraz stałe rubryki, takie jak strona seniora, sport i rozrywka.

Życzymy miłej lektury!

(SR)

WG marzec 3 (26)