Nowy numer Wiadomości Gminnych

Setne urodziny mieszkanki Szklar Górnych są okładkowym tematem najnowszego wydania biuletynu informacyjnego Gminy Lubin. To nasza najstarsza mieszkanka. W ostatnich tygodniach do grona jubilatów obchodzących 90. i 95 urodziny dołączyły kolejne osoby, które odwiedzał z życzeniami i kwiatami wójt Tadeusz Kielan. W gazecie relacjonujemy te spotkania i opowiadamy o życiu jubilatów.

Jednym z ważniejszych tematów Wiadomości Gminnych jest czekający całą Polskę ciąg dalszy pracy nad segregacją odpadów i związany z tym wzrost kosztów. Piszemy także o wielu ważnych sprawach urzędowych, jak np. rekrutacji do szkół i przedszkoli, kwalifikacji wojskowej, pieniądzach na bezpłatną komunikację powiatową, czy też zakończonych i planowanych inwestycjach. Gmina i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Gminy Lubin otrzymały dotacje na modernizację oczyszczalni ścieków w Raszówce i przebudowę przepompowni w Raszówce i Gogołowicach.

Wspominamy także bożonarodzeniowy nastrój relacjonując wiele świąteczno-noworocznych spotkań, które miały miejsce w ostatnich tygodniach w Gminie Lubin. Życzymy miłej lektury!

(SR)

WG styczeń 2020