Nowy chodnik w Krzeczynie Małym

W miejscowości Krzeczyn Mały zakończyły się prace związane z budową odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 o dł. ok. 55 m. W ramach zadania zostały również wyznaczone dwa dodatkowe przystanki autobusowe. Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim, dotyczącym wspólnego finansowania zadnia. Wartość robót budowlanych wynosi:  94 941,83 zł brutto, z czego 65 % kosztów ponosi Gmina Lubin, 45% kosztów ponosi Województwo Dolnośląskie.

(RR)