Nowy chodnik w Krzeczynie Wielkim

Zdecydowanie poprawiło się bezpieczeństwo pieszych w Krzeczynie Wielkim. Zakończył się bowiem I etap budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej przebiegającej przez wieś. To bardzo ruchliwa trasa, przy której nie było żadnego chodnika.

 

Mieszkańcy Krzeczyna Wielkiego doskonale wiedzą, jak uciążliwe było do tej pory przejście wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 335. Droga do przystanku autobusowego lub  Kościoła pw. Św. Marii Dominiki Mazzarello prowadziła po błocie i trawie.  Teraz jest w tym miejscu  nowy chodnik z nawierzchnią z kostki betonowej o długości ok 332 metrów. To odcinek od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 12354D w kierunku miasta Lubin.

Budowa kosztowała 337 397 zł. Gminie Lubin udało się na ten cel pozyskać 45% dofinansowanie z budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dokonano już odbioru technicznego pierwszego etapu tej inwestycji,  w przyszłym roku planowana jest kontynuacja.  Chodnik będzie budowany  także od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 335 z droga powiatowa nr 1234D  w kierunku Chocianowa.  Trwają procedury związane z uregulowaniem stanu prawnego terenów zajętych pod drogę wojewódzką.

(SR)