Nowości na półkach Gminnej Biblioteki Publicznej

Wydawnicze nowości pojawiły się w gminnych bibliotekach. Książki zakupione zostały w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

– Otrzymaliśmy dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 8 tys. zł dzięki któremu księgozbiory naszych bibliotek powiększyły się o kolejnych 399 pozycji nowości książkowych – mówi Wioletta Olech, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. Operatorem priorytetu jest Biblioteka Narodowa. Program ma na celu wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

(Info: WO, zdjęcia: IT)