Noworoczne spotkanie z sołtysami Gminy Lubin

IMG_2182Zmiany w ewidencji gruntów i budynków oraz związana z tym zmiana wysokości podatku od nieruchomości zdominowały spotkanie wójta Tadeusza Kielana z sołtysami Gminy Lubin. Wzięli w nim także udział przewodniczący Rady Gminy Lubin Norbert Grabowski, skarbnik Marzena Kosydor, kierownicy referatów Urzędu Gminy w Lubinie, dyrektor Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach oraz Krzysztof Siudziński, dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Lubinie.

Prace związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków przeprowadzone zostały na terenie Gminy Lubin w lipcu i sierpniu ubiegłego roku, na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Dokonywano pomiarów granic nieruchomości oraz wskazywano ich aktualne przeznaczenia. Polegało to m.in. na zmianie kwalifikacji gruntów rolnych na budowlane, co dla niektórych właścicieli nieruchomości może oznaczać istotne zmiany w wysokości podatku. Zmienia się także sposób wykazywanie powierzchni.

– Dotychczas na terenach wiejskich powierzchnia mierzona była z dokładnością do jednego ara, a obecnie będzie wykazywana z dokładnością do jednego metra – tłumaczył dyrektor Krzysztof Siudziński.

Zmiany dotyczą 90 proc. mieszkańców Gminy Lubin, którzy muszą teraz złożyć w Urzędzie Gminy informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Deklaracje będą dostępne u sołtysów, w Urzędzie Gminy, zamieszczone są także na stronie bip.ug-lubin.dolnyslask.pl oraz archiwum.ug.lubin.pl (także tutaj: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (IN_1)).

Na spotkaniu w Chróstniku rozmawiano także m.in. o podwyżkach stawek za śmieci.

– W związku z zakończeniem poprzedniej umowy na gospodarowanie odpadami, przeprowadzony został przetarg w wyniku, którego wyłoniono nowego wykonawcę. Mimo, że była to najtańsza oferta, druga firma złożyła ofertę blisko dwukrotnie wyższą, ceny wzrosły średnio o 4 zł na jednego mieszkańca. Koszty zarządzania Gmina wzięła na siebie, stąd na jednego mieszkańca podwyżka wynosi 3 zł, a w przypadku osób samotnych 2 zł – tłumaczył Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Podczas spotkania omawiane były także kwestie dotyczące usuwania, azbestu, planowanego wzrostu stawek za wodę, numeracji domów i strategii Gminy Lubin. W spotkaniu wzięli przedstawiciele wszystkich 31 sołectw Gminy Lubin.

(MG)