Nowoczesne boisko w Miłosnej

Zakończyła się realizacja zadania pod nazwą „Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego w Miłosnej”.

Zakres zadania obejmował m.in. przygotowanie i wyrównanie istniejącej płyty asfaltowej, wykonanie docelowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni około 480m², wykonanie opaski z kostki betonowej wokół płyty oraz dojść pieszych z kostki betonowej.

W celu odprowadzenia wód opadowych wykonano ponadto drenaż opaskowy wraz ze zbiornikiem wody opadowej. Boisko zostało ogrodzone piłkochwytem z siatki polipropylenowej oraz wyposażone w elementy pozwalające na grę w koszykówkę, siatkówkę i tenis ziemny.

Wartość inwestycji wyniosła 236 tys. zł.