Nowi sołtysi

Po tym jak rezygnację z pełnionych funkcji złożyli sołtysi Miłosnej i Osieka, w tych dwóch sołectwach dokonano nowych wyborów sołtysów. Na czele Miłosnej stanęła Edyta Popielska, na czele Osieka Dariusz Olszak. Oboje byli wcześniej członkami Rad Sołeckich, w Miłosnej zdecydowano że skład rady będzie teraz mniejszy, w Osieku nie podjęto jeszcze decyzji w tej sprawie. Nowi sołtysi aktywnie już pracują, życzymy dużo wytrwałości i wielu nowych pomysłów! Pełen wykaz sołtysów wszystkich 31 sołectw Gminy Lubin, dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubin, w zakładce „jednostki pomocnicze”, bowiem tak urzędowo określa się sołectwa.

Edyta Popielska sołtys Miłosnej

Dariusz Olszak sołtys Osieka