Nowi sołtysi w Gminie Lubin

W tym tygodniu w dwóch sołectwach odbyły się wybory. W Miłosnej powołano nową radę sołecką i sołtysa,  wcześniej dotychczasowi reprezentanci sołectwa złożyli rezygnację. Także w Gorzelinie konieczne były nowe wybory, bowiem sołtys zmieniła miejsce zamieszkania i zgodnie z prawem trzeba było wybrać nową osobę.

27 lipca w miejscowości Miłosna został wybrany nowy sołtys i został nim Eugeniusz Wawryk, który w minionych kadencjach  pełnił już tę funkcję wielokrotnie. Dokonano również wyboru członków rady sołeckiej i w jej skład weszli: Edward Gretkierewicz, Jadwiga Kolasa, Elżbieta Kuca i Roman Rozmus.

Wczoraj natomiast  w miejscowości Gorzelin także wybrano nowego sołtysa i jest nim od teraz Robert Borzych.