Nowe zasady, stare stawki

IMG_3776Od 1 września zmienią się zasady gospodarowania odpadami w Gminie Lubin. Choć koszty wywozu nieczystości zdecydowanie wzrosły, opłaty za gospodarowanie odpadami do końca roku pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Na ostatniej sesji Rady Gminy Lubin wprowadzone zostały zmiany w zakresie klasyfikacji sposobu segregacji odpadów. Dotychczas istniały trzy grupy i trzy stawki, teraz ich ilość zmniejszona została do dwóch.

– To zmiany kosmetyczno-porządkowe. Nie będzie już istniała grupa selektywnej zbiórki odpadów bez kompostownika. Pozostaną dwa sposoby gromadzenia odpadów: selektywny oraz nieselektywny. Skorzystają na tym mieszańcy, którzy deklarowali brak kompostownika, bo za wywóz odpadów zapłacą nieco mniej niż dotychczas – tłumaczy Anna Marzec, kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska UG w Lubinie.

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów bez kompostownika nie będą musieli zmieniać złożonych deklaracji.

Informacja o nowej, niższej stawce opłat zostanie im przekazana pisemnie przez Urząd Gminy w Lubinie

Przypominamy, że od 1 września zmienia się system gospodarowania odpadami. Tzw. dzwony czyli punkty selektywnej zbiórki odpadów przestaną istnieć. Zacznie obowiązywać system workowy, co oznacza, że plastik, papier i szkło oraz odpady biodegradowalne (tj.trawa, liście) będą obierane bezpośrednio z terenu nieruchomości, tak jak dotychczas obierane były odpady zmieszane.

(MG)

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2015r.,

zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lubin z dnia 17 sierpnia 2015 r. nr /…./2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. …)

 

Stawka opłaty zróżnicowana w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość
Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób
SELEKTYWNY[zł/miesięcznie od mieszkańca] NIESELEKTYWNY[zł/miesięcznie od mieszkańca]
1 12,00 24,00
2 11,00 23,00
3 10,00 22,00
4 9,00 21,00
5 8,00 20,00
6 i więcej 7,00 19,00