Nowe zasady gospodarowania bioodpadami w Gminie Lubin

worek_brazowyDrastyczny wzrost ilości odbieranych odpadów biodegradowalnych na terenie Gminy Lubin spowodował wprowadzenie ograniczeń w tym zakresie. Mieszkańcy otrzymywać będą teraz cztery worki na miesiąc, a nie jak dotychczas nielimitowaną ilość, ponieważ doprowadzało to do absurdów, za które płacić musieliby wszyscy. Bez zmiany zasad odbioru bioodpadów –podwyżki byłyby nieuniknione.

– Rekordziści gromadzili jednorazowo nawet po kilkadziesiąt worków odpadów biodegardowalnych, takich przypadków jest wiele. Monitorowaliśmy sytuację od jesieni ubiegłego roku i wprowadzenie limitu ilości wydawanych worków wydaje się najrozsądniejszym rozwiązaniem. W przeciwnym razie ceny odbioru odpadów musiałyby wzrosnąć, a do tego nie chcemy doprowadzić – tłumaczy Anna Marzec, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska Urzędu Gminy w Lubinie.

W okresie od stycznia do kwietnia 2016 r. na terenie Gminy Lubin zgromadzono 168 ton odpadów biodegradowalnych, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego ich ilość wynosiła 50 ton. Koszt zagospodarowania odpadów za pierwsze  cztery miesiące b.r. wyniósł 176 tys. zł.

– Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany nie pogorszą standardu życia mieszkańców. Jesteśmy gminą wiejską, więc zagospodarowanie bioodpadów, zwłaszcza zielonych nie powinno stanowić problemu. Wiele gospodarstw posiada kompostowniki, namawiamy do ich wykorzystania. Większy problem stanowią pozostałe odpady, o ich zagospodarowanie musimy dbać szczególnie, by starych lodówek, opon czy wersalek nie znajdować na dzikich wysypiskach w lesie – dodaje Anna Marzec.

Uchwałę w sprawie zmian w zakresie zagospodarowania odpadów radni przyjęli na ostatniej XXXII Sesji Rady Gminy. Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiej tj., najprawdopodobniej od 1 lipca 2016 r.

(MG)