Nowe władze Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubin

IMG_7122Bez dyskusji i jednogłośnie udzielone zostało absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubinie. Delegaci na Zjazd, który odbył się w Księginicach wybrali także władze na rozpoczynającą się pięcioletnią kadencję.

Prezesem Zarządu pozostaje druh Grzegorz Obara, a na jego zastępców wybrano Stanisława Baraniaka i Tomasz Nogę. Funkcję Komendanta Gminnego OSP pełnić będzie – tak jak dotychczas – Marek Maślej.

Z udziału w pracach zarządu zrezygnował natomiast druh Edward Okrasa, pełniący na przestrzeni ostatniego półwiecza funkcje m.in. Prezesa Zarządu OSP w Księginicach, Komendanta Gminnego OSP czy Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. To właśnie dzięki niemu Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Lubin stały się wiodącymi jednostki w regionie i w kraju.

– Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za długoletnią, ofiarną służbę w szeregach OSP, ogromne zaangażowanie i serce włożone w wykonywaną pracę na rzecz  bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lubin. Rola, jaką odegrał pan w historii Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubin jest nie do przecenienia. To Pan jest filarem, na którym opierała się i mamy nadzieję, opierać będzie nadal – działalność OSP w Gminie Lubin – napisał w liście gratulacyjnym przekazanym druhowie Edwardowi Okrasie, wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan.

Pożegnanie Edwarda Okrasy przygotowane przez strażaków i władze Gminy Lubin było wydarzeniem niezwykle wzruszającym, które wielkim literami zapisze się w historii OSP. Bohater tej uroczystości to bowiem postać wyjątkowo. Druh Edward Okrasa wykazał się szczególną ofiarnością i odwagą w akcjach ratowniczo-gaśniczych, wyszkolił niezliczoną ilość młodych strażaków, ale przede wszystkim był i zawsze będzie drogowskazem oraz wzorem do naśladowania dla wielu pokoleń strażaków.

W skład nowego zarządu, powołanego decyzją Delegatów Zjazdu Gminnego weszli oprócz Grzegorza Obary, Stanisława Baraniaka oraz Tomasza Nogi: Jan Zelek (sekretarz), Łukasz Kurek (skarbnik), Marcin Trafidło, Zbigniew Wicherski, Damian Dobrowolski, Zdzisław Weiss, Jan Pasternak i Krzysztof Więcław.

(MG)