Nowe władze OSP w Szklarach Górnych

OK6Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarach Górnych wybrała władze na nową kadencję i udzieliła absolutorium ustępującemu zarządowi. Sprawozdanie finansowe z działalności jednostki, poparte pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej, odczytane zostało w obecności Wójta Gminy Lubin i przedstawicieli Zarządu Gminnego OSP.

Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium jednogłośnie.

W 2015 r. OSP w Szklarach Górnych uczestniczyła w 15 akcjach ratowniczych, w 12 przypadkach były to pożary. Obecnie liczy 16 członków, a sześć kolejnych osób zgłosiło chęć przystąpienia do jej struktur.

Strażacy ze Szklar Górnych, zajmują się nie tylko działalnością pożarniczą, bardzo dobrze układa się ich współpraca z miejscowym Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Przyjaciół Dzieci, co doceniła dyrektor Ośrodka Agnieszka Król-Stępień, przesyłając na ręce prezesa list z podziękowaniami, który został odczytany wszystkim druhom.

(AI)

Zarząd OSP Szklary Górne:

Jan Zelek, Prezes

Jan Oborski, Wiceprezes

Roman Kosacz, Naczelnik

Patryk Saja, Skarbnik

Piotr Charchal, Sekretarz

 

Komisja Rewizyjna:

Filip Śmieiński

Mariusz Charymski

Dariusz Błauciak