Nowe Wiadomości Gminne

W najnowszym numerze naszego biuletynu tematem dominującym jest sprawa zmiany granic Gminy Lubin. Szczegółowo opisujemy podjęte do tej pory działania, akty prawne, informujemy o prowadzonych konsultacjach i zachęcamy mieszkańców do wyrażenia swoich opinii. W każdym z 31 sołectw organizowane są zebrania, podczas których oprócz wyborów sołtysa i rady sołeckiej, można oficjalnie zagłosować biorąc udział w badaniu ankietowym . W najnowszym numerze dokładny kalendarz tych spotkań.

Publikujemy także wiele najnowszych informacji urzędowych, związanych m.in. z kwalifikacją wojskową, opieką nad psami, budżetem, inwestycjami. Nie brakuje także relacji z przedsięwzięć i inicjatyw, którymi żyją mieszkańcy, np. „Wybieram teatr”, „Zdrowa, bezpieczna, szczęśliwa- współczesna kobieta na wsi”, „Akademia Senioralna”, „Projektowe warsztaty edukacyjne”. Są także wspomnienia ze świątecznych spotkań i jasełek  oraz spotkań z jubilatami. W tym numerze można znaleźć też harmonogram odbioru odpadów komunalnych na pierwszy kwartał bieżącego roku. Zachęcamy do lektury!

(SR)

WG styczeń 2019