Nowe Wiadomości Gminne

Ukazał się już kolejny numer Wiadomości Gminnych Gminy Lubin. Zachęcamy do lektury! Bardzo dużo miejsca poświęcamy sprawom, którymi żyliśmy na co dzień w ostatnich tygodniach. Mieszkańcy wygrali wojnę o pociąg i temu poświęcony jest obszerny materiał i rozmowa z wójtem Tadeuszem Kielanem.

Radni Gminy Lubin debatowali nad raportem o stanie gminy i jednogłośnie udzielili wójtowi wotum zaufania. W głosowaniu przyjęto także sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. O tym jak oceniono prace wójta i urzędu, w relacji z sesji.

W tym numerze także wiele informacji urzędowych, m.in. harmonogram prac ośrodków zdrowia w czasie wakacji, informacje o najnowszej akcji ekologicznej, o radzie sołtysów, inwestycjach, nagrodach i wyróżnieniach.

Relacjonujemy też wiele wydarzeń z Gminy Lubin, np., festyny z okazji Dnia Dziecka, galę Aniołów Kultury, IV Gminny Rajd Rowerowy, Festiwal Świat pod Kyczerą, czy też Noc Świętojańską.

(SR)

WG LIPIEC 2019