Nowe umowy w sprawie wody i ścieków

Mieszkańcy Gminy Lubin muszą w najbliższym czasie zawrzeć nowe umowy na dostawę wody i ścieków. Do wszystkich trafi specjalne pismo a w nim  odpowiedni wniosek w tej sprawie,  który  trzeba tylko podpisać i bezkosztowo odesłać  lub dostarczyć do spółki albo Urzędu Gminy.    Ma to bezpośredni  związek z  trwającą likwidacją samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach.

 

Od 1 marca usługi związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków  przejmie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin, czyli następca prawny dotychczasowego GZUKiM-u.  Przepisy ustawowe wymagają  jednak zawarcia nowych umów z mieszkańcami. By jak najbardziej uprościć i ułatwić procedury,  do wszystkich mieszkańców wysyłane są sukcesywnie specjalne  pisma informacyjne wraz z wnioskami o zawarcie nowej umowy.

– W każdej przygotowanej przez nas przesyłce jest koperta zwrotna do bezpłatnego odesłania podpisanego wniosku. Nie wymaga ona żadnego znaczka pocztowego, wystarczy wrzucić ją do skrzynki – mówi Wojciech Dziwiński, dyrektor GZUKiM-u. – Prosimy nie zwlekać z odesłaniem koperty. Kiedy trafi do nas podpisany wniosek  zajmiemy się przygotowaniem konkretnych umów i postaramy się, by ich podpisywanie przebiegło w jak najbardziej sprawny sposób. Będziemy podpisywać około 6 tysięcy umów.

Pierwsze podpisane wnioski trafiły już do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin. Wnioski są także do pobrania na stronie internetowej GZUKiM-u. Można je odesłać pocztą, ale także zeskanować i wysłać na adres  sekretariat@pgkgl.pl lub też dostarczyć do siedziby spółki w Księginicach albo  Urzędu Gminy Lubin.

Wnioski można pobrać także poniżej.

(SR)

Wniosek woda ścieki-os.fizyczne

Wniosek woda ścieki-firma