Nowe ulice, zmienione i ujednolicone uchwały

Przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, na kolejnej sesji zebrali się radni Gminy Lubin. Mimo, że porządek obrad zawierał aż kilkanaście punktów, to obrady przebiegły bardzo sprawnie i trwały niewiele ponad godzinę. W sesji uczestniczyło 12 z 15 radnych.

Nadano dwie nowe nazwy ulic i w Krzeczynie Wielkim będzie teraz ulica Borówkowa, a we wsi Obora ulica Liliowa. Ustalono także lokalizację dwóch nowych przystanków komunikacyjnych w miejscowości Raszowa.

Zmieniono także uchwałę dotyczącą szczegółowych zasad odbierania odpadów. Mając na uwadze konieczność zagwarantowania mieszkańcom kompostującym bioodpady w przydomowym kompostowniku pozbywania się wszystkich tych odpadów, w uchwale doprecyzowano  zapis poprzez uzupełnienie możliwości oddania do PSZOK bioodpadów kuchennych, zużytych olejów i tłuszczy jadalnych oraz drewna. Tak więc osoby kompostujące będą miały nadal możliwość przekazania do PSZOK-ów np. roślin porażonych przez choroby i szkodniki, grubych gałęzi, igliwia, choinek.

Ustalono także średnią cenę paliwa na terenie naszej gminy w nadchodzącym roku szkolnym, na podstawie ceny ze stacji w Miłosnej, bowiem to jedyna stacja paliw w gminie. Ustalenie tej ceny jest konieczne do wyliczenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów, co wynika z przepisów Prawa oświatowego. Zmieniono także regulamin wsparcia materialnego uczniów w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych, wprowadzając do niego zapisy o sytuacjach nadzwyczajnych, tj. epidemii czy klęski żywiołowej.

Przyjęto także obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitych tekstów trzech uchwał w sprawie:  określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie zabytków, przyznawania i wypłacania niektórych składników oraz nagród nauczycielom oraz utworzenia i statutu Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim.

Oficjalnie Gmina Lubin przystąpiła także do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2027., Na początku tego roku, w Legnicy wójt Tadeusz Kielan podpisywał się wraz z 30 innymi samorządowcami na deklaracji nawiązania takiej współpracy . Ma to pomóc we wspólnym zdobywaniu pieniędzy na strategiczne dla regionu inwestycje.

(SR)