Nowe ulice w Krzeczynie Wielkim, Raszówce i Szklarach Górnych

Fiołkowa i Stokrotkowa – to dwie pierwsze nazwane ulice w Krzeczynie Wielkim. Uchwała w tej sprawie podjęta została na ostatniej sesji Rady Gminy Lubin. Nowe ulice powstały także w Raszówce i Szklarach Górnych. Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan wystąpił do Rady Powiatu Lubińskiego o zwolnienie mieszkańców gminy z opłat związanych z wymianą dowodów rejestracyjnych i praw jazdy.

W Krzeczynie Wilkiem, systematycznie powiększającej się miejscowości, w której zameldowanych jest obecnie 841 osób, nowo powstałe budynki niejednokrotnie otrzymywały numery porządkowe z podwójnymi numerami.

– Uporządkowanie numeracji było w przypadku Krzeczyna Wielkiego koniecznością. Istniejąca obecnie jest nie tylko uciążliwa, ale przede wszystkim zagrażająca bezpieczeństwu mieszkańców. Służby ratownicze mają poważne problemy z dotarciem na miejsce – tłumaczy Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Mieszkańcy posesji położonych przy ul. Fiołkowej i Stokrotkowej w większości wyrazili zgodę na wprowadzenie nazw ulic, a co za tym idzie na zmianę adresów.

Uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Krzeczyn Wielki – mieszkańcy przegłosowali motywy przewodnie nazewnictwa ulic w ich miejscowości. Nazwy kwiatów ozdobnych winny być wybierane dla dróg, przy których położone są budynki z numerami 19, nazwy kamieni szlachetnych – dla dróg, przy których znajdują domy od nr 46 do nr 1, dla pozostałych – nazwy drzew.

– Nazewnictwo ulic wprowadzać będziemy systematycznie, by ostatecznie uporządkować numerację w największych miejscowościach – dodaje szef gminnego samorządu.

Na ostatniej sesji radni Gminy Lubin przyjęli także uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Raszówce i Szklarach Górnych.

W przypadku Raszówki zaproponowano ulicę Diamentową, ale na wniosek mieszkańców, który zgłosił radny tej miejscowości Marcin Nyklewicz otrzymała ona nazwę Sosnowej. W Szklarach Górnych nowa ulica nazywać się będzie Tęczowa.

Nowy adres wiąże się z wymianą dokumentów. Wyrobienie nowego dowodu osobistego jest bezpłatne. Osoby prowadzące działalność gospodarczą poza uaktualnieniem danych we właściwych rejestrach, dodatkowo muszą wymienić pieczątki, wizytówki, itd. Koszt wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu wynosi 73 zł, a prawa jazdy 100 zł.

– By zmniejszyć finansowe skutki wprowadzenia nazw ulic, wystąpiłem do Rady Powiatu Lubińskiego o zwolnienie mieszkańców Gminy Lubin z opłat za wymianę dowodu rej stacyjnego i prawa jazdy – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

(MG)