Nowe ulice w Krzeczynie Wielkim i Oborze

Dwie kolejne drogi w Krzeczynie Wielkim zostały nazwane. Po Stokrotkowej, Fiołkowej, Diamentowej i Szafirowej – na mapie tej miejscowości pojawi się Aleja Lipowa oraz ulica Perłowa. Także na Perłową zdecydowali się mieszkańcy Obory. Tę nazwę nosić będzie droga wewnętrzna nr 875/3.

Uchwały w tej sprawie podjęte zostały na ostatniej sesji z inicjatywy wójta Gminy Lubin. W związku z dynamicznie rozwijającym się budownictwem w naszej gminie konieczność uporządkowania numeracji budynków staje się coraz pilniejszą potrzebą, ponieważ niektóre posesje oprócz numeracji liczbowej stosują dodatkowe nazewnictwo, dwu a nawet trzyliterowe.

Za zgodą mieszkańców droga prowadząca z Krzeczyna do ulicy Przemysłowej w Lubinie otrzymała nazwę Alei Lipowej, co dodatkowo uzasadnione jest faktem, że obsadzona jest ona zabytkowymi lipami.

Droga zlokalizowana na działce nr 925/5 w Krzeczynie Wielkim otrzymała natomiast nazwę ulicy Perłowej, tak samo jak droga wewnętrzna nr 875/3 w Oborze, która stanowi boczną istniejącej już Perłowej.

Nowy adres wiąże się z wymianą dokumentów. Wyrobienie nowego dowodu osobistego jest bezpłatne. Osoby prowadzące działalność gospodarczą poza uaktualnieniem danych we właściwych rejestrach, dodatkowo muszą wymienić pieczątki, wizytówki, itd. Koszt wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu wynosi 73 zł, a prawa jazdy 100 zł.

(MG)