Nowe stawki podatkowe

Radni Gminy Lubin podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019.

W przedstawionym, podczas sesji, projekcie uchwały zaproponowane zostały nowe stawki podatkowe. W podjętej uchwale obniżono stawkę podatku od nieruchomości od gruntów pozostałych z kwoty 0,49 zł wskazanej przez Ministra Finansów do kwoty 0,37 zł za 1 m² powierzchni. Przypomnijmy, że od roku 2015 na terenie Gminy Lubin obowiązuje zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych i budynków pozostałych (garaży, budynków gospodarczych).

Radni pochylili się także nad uchwałami w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2019 oraz w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Średnia cena skupu żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego została obniżona z kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 43,00 zł za 1 dt. Natomiast stawki podatku od środków transportowych zostały zaktualizowane po raz pierwszy od roku 2016.

(oprac. Referat Podatków i Opłat Lokalnych UG)