Nowe skrzyżowanie i nowy chodnik w Krzeczynie Wielkim

Zakończyła się przebudowa skrzyżowania u zbiegu dróg wojewódzkiej i powiatowej w Krzeczynie Wielkim. To drugi etap inwestycji, której realizacja rozpoczęła się w 2018 r.

Zakres obecnie realizowanego zadania obejmował między innymi przebudowę geometrii skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 335 z drogą powiatową nr 1224D, wykonanie bitumicznej nawierzchni w obrębie krzyżówki oraz budowę chodnika prowadzącego do tzw. osiedla nauczycielskiego (w pierwszym etapie wykonano chodnik prowadzący do Alei Kasztanowej, która łączy się z ulicą Przemysłową w Lubinie). Inwestycja objęła ponadto budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz doświetlenie przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego.

Wartość drugiego etapu inwestycji wyniosła ponad 506 tys. zł, całość zadania kosztowała prawie 1 mln złotych.