Nowe rozkłady jazdy gminno-miejskiej komunikacji

Informujemy, iż od 1 września 2016 r. obowiązuje szkolny rozkład jazdy Lubińskich Przewozów Pasażerskich.

Do najważniejszych zmian należą:

– obsługę Szklar Górnych i Obory przejęła linia 1 w zamian za linię 4,

– trasę Lubin – Gorzyca obsługuje nowa linia 101 w zamian za linię 102,

– do Goli jeden kurs ok. godz. 11 obsługuje linia 8,

– część kursów linii 100 została skierowana przez Przylesie,

– ze Sportowej do Miroszowic wydłużono kilka kursów linii 6 do Miroszowic,

– z pętli Ustronie do Obory wydłużono kilka kursów linii 7 w godzinach szczytu,

– z pętli Ustronie do Cmentarza Zacisze wydłużono kilka kursów linii 3A i 3B w godzinach szczytu,

– uruchomione zostały dwa nowe przystanki w Miroszowicach oraz w Chróstniku.

Kursy, które zostały zawieszone na okres wakacji szkolnych od 1 września ponownie przywrócono.

Uprzejmie prosimy i zapoznanie się z nowymi rozkładami jazdy, które dostępne są na stronie lubińskiego PKS: http://pks.lubin.pl/menu/18/komunikacja-miejska.

BusMan – Tabelaryczny 0

BusMan – Tabelaryczny rozkład 1

BusMan – Tabelaryczny rozkład 2

BusMan – Tabelaryczny rozkład 3A

BusMan – Tabelaryczny rozkład 4

BusMan – Tabelaryczny rozkład 5

BusMan – Tabelaryczny rozkład 6

BusMan – Tabelaryczny rozkład 7

BusMan – Tabelaryczny rozkład 8

BusMan – Tabelaryczny rozkład 100

BusMan – Tabelaryczny rozkład 101

BusMan – Tabelaryczny rozkład 102

BusMan – Tabelaryczny rozkład 103

BusMan – Tabelaryczny rozkład 104

BusMan – Tabelaryczny rozkład 105

BusMan – Tabelaryczny rozkład 112

NOWY_ROZKŁAD_JAZDY