Nowe PSZOK-i na finiszu

Zgodnie z planem przebiegają prace budowlane, na terenie  dwóch nowych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, które powstają w Oborze i Siedlcach. Inwestycja obejmuje m.in. budowę placu manewrowego dla samochodów obsługujących PSZOK wraz z połączeniem z drogami dojazdowymi, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia, wiat na kontenery służące do selektywnej zbiórki odpadów oraz zadaszonej wiaty edukacyjnej wraz ze ścieżką edukacyjną. Prace budowlane są już na ukończeniu.

Przypomnijmy, że dotację na ten cel w wysokości 1,8 mln zł Gmina Lubin pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu oszacowana została na 2 mln 326 454,45 tys. zł, z czego kwota dofinansowania wyniesie 1 mln 861 454,45 zł. Różnicę pokrywa Gmina Lubin z własnych środków.

Inwestycje obejmują szereg wymienionych już prac budowlanych, które są właśnie na ukończeniu oraz zakup samochodu do obsługi PSZOK-ów, na który ogłoszono już przetarg.

(SR)