Nowe przystanki w Gorzycy, Krzeczynie Wielkim i Zimnej Wodzie

przystanekRada Gminy Lubin wskazała wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w Gorzycy i Krzeczynie Wielkim, wyznaczyła także nowy przystanek w Zimnej Wodzie.

W przypadku Gorzycy i Krzeczyna Wielkiego przystanki powstaną przy drogach powiatowych, dlatego wstępna lokalizacja zaproponowana przez Radę Gminy Lubin musi zostać zaakceptowana przez Radę Powiatu.

O utworzenie dodatkowych przystanków wnioskowali mieszkańcy.  W przypadku Gorzycy powstanie on po obu stronach drogi i wydłuży trasę linii komunikacyjnej nr 102 w kierunku Ogrodzisk.

W przypadku Krzeczyna Wielkiego przystanek powstać ma po jednej stronie, na wysokości działki nr 163/4 naprzeciw istniejącego przystanku komunikacyjnego.

W Zimnej Wodzie przystanek powstanie na drodze gminnej nr 103044D. Samorząd deklaruje, że stanie się to w pierwszej dekadzie kwietnia. Umożliwi on mieszkańcom Zimnej Wody korzystanie z komunikacji zbiorowej do miejscowości Wiercień. Utworzenie dodatkowego przystanku wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

(MG)