Nowe przepisy prawne dotyczące ptasiej grypy

kury29 grudnia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zgodnie z rozporządzeniem na terenie kraju obowiązuje m.in. zakaz organizowania wystaw z udziałem żywych kur, kaczek, przepiórek, perlic, gołębi, bażantów i kuropatw, a także pojenia drobiu i ptaków wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Według nowych przepisów, należy wstrzymać się z wypuszczaniem drobiu na wybiegi i pozostawić ptaki w budynkach inwentarskich. Budynki, w których przebywa drób oraz przechowywana jest pasza, należy zabezpieczyć przed dostępem dzikich zwierząt. W gospodarstwie powinna być także stosowana specjalna odzież i obuwie ochronne. Wskazane jest również, aby wejściach do budynków, w których jest drób, wyłożyć maty dezynfekcyjne.

Załącznik: d2016000209101

(źródło: DODR)