Nowe plany przestrzenne dla Kłopotowa i Zimnej Wody

IMG_4808Kolejne dwie miejscowości Gminy Lubin mają nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zmiany w tych dokumentach dla obrębów Kłopotów i Zimna Woda uchwalili radni na XXXI sesji Rady Gminy Lubin, która odbyła się w Składowicach.

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców zmiany w planach przewidują powiększenie, w stosunku do obowiązującego planu, obszaru przeznaczonego pod nowe inwestycje, głównie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i mieszkaniowo-usługową.

Na zmiany w planach przestrzennego zagospodarowania mieszkańcy Gminy Lubin czekali kilkanaście lat. Nowe dokumenty ma już osiemnaście miejscowości. Teraz dołączyły do nich Kłopotów i Zimna Woda. Uchwała w tej sprawie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zmiany w planach przygotowywane są obecnie dla miejscowości: Osiek, Gogołowice, Pieszków, Siedlce, Niemstów, Krzeczyn Mały, Lisiec i Chróstnik. Wstrzymane natomiast zostały plany dla obrębów Krzeczyn Wielki, Obora i Raszówka ze względu na postępowanie planistyczne celem uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Marszałka.

(MG)