Nowe nazwy ulic

W pięciu miejscowościach Gminy Lubin nadano pięć nowych nazw ulic. Przy ciągłej rozbudowie wsi, nazewnictwo ulic pomaga w porządkowaniu meldunków i dróg wewnętrznych. W wielu wsiach na zebraniach sołeckich decydowano wcześniej jakie mają być motywy przewodnie dla nazewnictwa ulic.

W Szklarach Górnych mieszkańcy jako motyw przewodni wybrali nazwy drzew, dlatego kolejna nowa ulica to Bukowa. W Gorzycy zdecydowano wcześniej,  ze ulice będą nazywane gatunkami ptaków i będzie tam teraz ulica Orla. W Chróstniku powstała ulica Żurawinowa, bowiem motywem przewodnim nazewnictwa są tam nazwy krzewów. Z krzewami, roślinnością i owocami związane są też nowe nazwy ulic w Krzeczynie Małym i Osieku. W Krzeczynie powstała ulica Jagodowa, w Osieku Figowa.

(SR)