Nowe kompleksy sportowe jeszcze przed wakacjami

Dobiegają końca prace związane z budową nowych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Gorzycy i Gorzelinie. Obydwa mają zostać przekazane do użytku jeszcze przed wakacjami.

W Gorzycy realizowany jest już drugi etap inwestycji. Wcześniej powstało tam boisko sportowe oraz plac zabaw. Teraz w pobliżu ma powstać wiata o wymiarach 5 x 6 m oraz siłownia plenerowa z czterema urządzeniami do ćwiczeń.

Teren zostanie utwardzony, powstaną chodniki, plac manewrowy, parking oraz trawniki. Koszt wykonania II etapu inwestycji w Gorzycy wyniesie 170 tys. zł.

W Gorzelinie natomiast powstaje boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19 x 38 m, przeznaczone do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę wraz z niezbędnym do tego wyposażeniem.

Znajdzie się tam również siłownia plenerowa z sześcioma urządzeniami do ćwiczeń.

Teren wokół boiska i siłowni zostanie utwardzony, prowadzić będą do niego ścieżki z kostki betonowej.

Pojawią się także elementy małej architektury m.in. ławki, wykonane będą trawniki.

Wartość zadania oszacowana została na ponad 360 tys. zł.

(Referat Infrastruktury/MG)

 

Budowa kompleksu w Gorzycy

Budowa kompleksu w Gorzelinie