Nowe drogi w Osieku

Zakończyła się już budowa dwóch nowych ulic w Osieku: Polnej i Krótkiej. Inwestycja kosztowała ponad 611 tysięcy złotych i realizowana była w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co w praktyce oznacza skrócenie czasu, bowiem inwestor odpowiadał nie tylko za inwestycje ale i za dokumentację projektową.

Inwestycję udało się zrealizować w jedynym kwartale, wykonawcą był lubiński przedsiębiorca. Na ulicy Polnej powstała jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej długości ok. 101 m i szerokości 5 m, obramowana krawężnikiem betonowym. Wykonano także z kostki betonowej zjazdy  indywidualne, dojścia do posesji i miejsc odbioru odpadów. Z obu stron są pobocza o szerokości 0,75 m, umocnione kruszywem łamanym. Wykonano także odwodnienia drogowe poprzez przebudowę i budowę przepustów, pogłębienie i profilację rowu, wykonanie odcinka drenażu francuskiego.

W przypadku ulicy Krótkiej  powstała nawierzchnia z kostki betonowej długości ok. 200 m i szerokości 5 m, obramowana krawężnikiem. Powstały zjazdy, dojścia do posesji, obustronne pobocza oraz element uspokojenia ruchu , czyli próg zwalniający z kostki betonowej. Wykonano także odwodnienia drogowe poprzez budowę wpustów deszczowych i studni chłonnych. Przy obu drogach wprowadzono już docelową organizacji ruchu.

Projekt i budowa tych dróg pochłonęły z budżetu gminnego kwotę  611 483,92 zł brutto.

(RR, SR)