Nowe drogi w Miroszowicach

Zakończyła się warta ponad pół miliona złotych inwestycja realizowana w Miroszowicach w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach tej inwestycji  powstały nowe drogi na odcinku od zjazdu z drogi gminnej nr 103051D do posesji nr 22m.

Wartość inwestycji to koszty robót i dokumentacji projektowej , czyli dokładnie 514.987 zł. Umowę z wykonawcą podpisano na początku października ubiegłego roku, z terminem realizacji 250 dni  czyli do 12.06.2018r
Zakres obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych na terenie działek: 94/15, 96 i 93/3. Początek zakresu zlokalizowany jest na połączeniu działki nr 94/15 z przebudowaną w 2017 roku drogą gminną publiczną, natomiast koniec znajduje się na działkach nr 96 i 93/3, na wysokości granicy nieruchomości nr 93/15.

Inwestycja obejmowała wykonanie dwóch odcinków dróg . Jedna biegnie śladem działki nr 94/15 od zjazdu z nową  drogą gminną do połączenia z drogą biegnącą śladem działki nr 93 Wykonano tam następujące zadania: nawierzchnia z kostki betonowej, wjazdy, dojścia do furtek i miejsc składowania odpadów, odwodnienie drogowe, oznakowanie docelowe uwzględniające elementy uspokojenia ruchu. Długość tego odcinka to  około 300m szerokość 5,0m. Druga droga biegnie śladem działek 96 i 93/3  i ma długość  50m  i  szerokości 5m. Wykonano tam nawierzchnię z masy asfaltowej wraz z zjazdami na działki przyległe, dojściami, poboczami umocnionymi i oznakowaniem docelowym.

(SR)