Nowe drogi na osiedlu w Gorzycy

Zakończył się pierwszy etap inwestycji realizowanej pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych i placu manewrowego dla autobusów w Gorzycy”. Objął on wykonanie dwóch odcinków jezdni oraz linii oświetlenia ulicznego. Nowe lampy dziś zaświecić się mają po raz pierwszy.

Na dwóch wewnętrznych drogach wykonana została nawierzchnia z kostki betonowej, zjazdy indywidualne, dojścia do posesji i miejsc odbioru odpadów oraz dwa zjazdy z drogi powiatowej. Łączna długość nowej nawierzchni wynosi ok. 300 metrów, a szerokość 4,5 m.

Wykonany został także system odwodnienia w postaci studni chłonnej oraz drenażu francuskiego, a pobocza utwardzone zostały kruszywem łamanym.

Na całym tzw. „Osiedlu pod lasem” wykonane zostało także oświetlenie. Ustawiono zostały 24 słupy z oprawami LED, które dziś mają po raz pierwszy zaświecić.

Koszt inwestycji wyniósł 806 tys. 831 zł brutto.

Drugi etap zadnia, którego realizacja planowana jest w roku 2018 przewiduje przebudowę placu manewrowego oraz sąsiadujących z nim dróg.
(oprac. MG/RI)

Inwestycja po odbiorze technicznym

Inwestycja w trakcie realizacji