Nowe drogi osiedlowe w Krzeczynie Wielkim

Zakończył się już odbiór techniczny kolejnej nowej drogi na osiedlu domów jednorodzinnych w Krzeczynie Wielkim. To droga wewnętrzna na działkach 191/1, 192/12. Przebudowa polegała na wykonaniu między innymi następujących podstawowych elementów: nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. – o dł. ok. 161,00 m (szer. 3,50-4,00m), uporządkowaniu terenów przyległych po wykonanych pracach oraz wykonaniu studni chłonnych wraz z wpustami ulicznym. Wartość robót wyniosła 203 tysiące złotych.

(RI/SR)