Nowe drogi i oświetlenie w Chróstniku

Trwa przebudowa dróg na odcinku 45a do 47 b-f dz. nr 50 wraz z budową oświetlenia w miejscowości Chróstnik.

Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 4,5 m i długości ok 173 m, budowę odwodnienia drogowego realizowanego poprzez wpusty uliczne oraz systemu kanalizacji deszczowej, jak również budowę przepustu rurowego fi 400 o długości 10 m pod przebudowywanym zjazdem.

Powstanie także linia oświetlenia ulicznego o długości ok. 320 m. Złoży się na nią 11 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED.

Aktualnie prowadzone są prace związane z budową kanalizacji deszczowej, a niezwłocznie po ich zakończeniu wykonawca przystąpi do wykonania podbudowy pod konstrukcję jezdni. Wartość zadania wynosi 421 tys. zł. Termin zakończenia prac planowany jest na 10 grudnia br.

(MF)