Nowe drogi i oświetlenie w Chróstniku

Zakończyła się, rozpoczęta we wrześniu ubiegłego roku przebudowa dróg na odcinku od  45a do 47 b-f na działce nr 50 wraz z budową oświetlenia w miejscowości Chróstnik. Inwestycja w całości była sfinansowana z budżetu gminy i kosztowała 381 627,38 zł brutto

Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości ok 4 m, i długości ok 173 m. Zbudowane zostało odwodnienie drogowe, czyli ściek przykrawężnikowy, wpusty uliczne oraz system kanalizacji deszczowej – w sumie 6 studni. Powstał też przepust rurowy fi 400 o długości 10 m pod przebudowywanym zjazdem. Zbudowane także kablową linię oświetlenia ulicznego na działkach nr 42 i 50 o długości ok 320 m oraz zamontowano 11 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED.

(SR)