Nowa świetlica i siedziba OSP w Krzeczynie Wielkim

Po kilku nieudanych  przetargach udało się w końcu wyłonić wykonawcę I etapu budowy świetlicy  wiejskiej wraz z pomieszczeniami Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeczynie Wielkim. Budowa rozpocznie się jeszcze w sierpniu.

Przypomnijmy, że dokumentację projektową na tę inwestycję opracowano w 2016 roku i jeszcze tego samego roku udało się uzyskać pozwolenie na budowę. Niestety, przeprowadzane od 2017 roku trzy przetargi w tej sprawie  nie przyniosły żadnego rozstrzygnięcia i wykonawcę udało się wyłonić dopiero teraz w czwartym postępowaniu. Konieczne było jednak niewielkie zwiększenie budżetu na ten cel.

– Wiemy jak ważna to inwestycja dla mieszkańców Krzeczyna Wielkiego i miejscowej jednostki OSP. Dlatego zdecydowaliśmy o zwiększeniu budżetu na ten cel. Podpiszemy umowę z wykonawcą o wartości prawie 258,5 tysiąca złotych, żeby jak najszybciej rozpocząć budowę – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin- Będzie to miejsce służące integracji mieszkańców, które jednocześnie  diametralnie poprawi warunki pracy strażaków.

Świetlica wiejska będzie zlokalizowana za ulicą Grottgera i zostanie  przeznaczona do użytku publicznego mieszkańców,  na różne spotkania integracyjne i imprezy okolicznościowe. Do dyspozycji będzie także zaplecze kuchenne z możliwością przygotowania posiłków dla około 90 osób. W południowej części budynku usytuowana zostanie remiza OSP. Dziś 19 strażaków ochotników ma do dyspozycji nieogrzewane pomieszczenia w starym gminnym budynku bez dostępu do bieżącej wody.  W nowym budynku będą mieli strażnicę z własnym węzłem sanitarnym, pomieszczeniami socjalnymi oraz garażem na dwa wozy strażackie. W tej części budynku znajdzie się także kotłownia na paliwo gazowe dla całego budynku, która zapewni ogrzewanie i ciepłą wodę. Łącznie świetlica i pomieszczenia OSP będą miały ok 562 m2 powierzchni użytkowej

I etap inwestycji rozpocznie się w sierpniu i zgodnie z umową potrwa 90 dni. W jego zakres wejdzie: wykonanie robót ziemnych- wykopów pod posadowienie obiektów, ław i ścian fundamentowych, budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz ogrodzenie placu budowy.

(SR)