Nowa pętla autobusowa w Szklarach Górnych

Zakończyła się budowa pętli autobusowej w Szklarach Górnych na działkach nr 83/6, 83/8. Inwestycja kosztowała 322 tys. zł.

Zakres zadania objął budowę pętli autobusowej długości ok 84,50 m i szerokości jezdni 5,5 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz budowę chodnika wraz z peronem i wiatą przystankową.

Powstał system odwadniający, na który składają się ścieki przykrawężnikowe, wpusty, przykanaliki i studnie chłonne. Przy nowej pętli stanęły dwa słupy słupy oświetleniowe wraz z oprawami typu LED.

(RI/MG)

 

Inwestycja w trakcie realizacji

 

Inwestycja zrealizowana